Geštalt terapija

Osnovna postavka Geštalt terapije jest da se čovjek promatra kao integrirana cjelina koja ima potencijala za razvoj. Geštalt terapija (GT) je psihoterapijski pravac zasnovan na fenomenološkoj metodi i egzistencijalističkom pristupu čovjeku. Početak geštalt terapije datira iz četrdesetih godina prošlog stoljeća, a njezini osnivači bili su Fritz Perls, psihijatar-psihoanalitičar i Laura Perls, psihologinja. Osnovna postavka GT Više…