HomeUslugeSavjetovanje i psihoterapijaSavjetovanje

Savjetovanje

Savjetovanje je namijenjeno osobama koji se nalaze u teškom životnom razdoblju ili su suočeni sa konkretnom problemskom situacijom, te su ili nesigurni u vlastite ideje oko rješavanja iste ili im je potrebna pomoć u pronalaženju alternativa. Savjetovatelj podupire klijentove potencijale radi savladavanja postojećih problema te zajedno s njime traži rješenje koje će ga zadovoljiti i dovesti do željene promjene. Pri izboru ponuđenih alternativa i mogućih rješenja, klijent ima slobodu odlučivanja i osobnu odgovornost.

Savjetovanje je u potpunosti prilagođeno klijentu i kao takvo odnosi se samo na konkretnu situaciju i konkretnu osobu i nema za cilj davanje općih rješenja.

Vremenski okvir također je individualan, ponekad je dovoljan jedan susret, no ponekad je potrebno nekoliko njih.

Savjetovanje će stoga biti dobar izbor ukoliko osoba inače funkcionira bez većih teškoća, no suočena je trenutno sa nekim problemom kojeg dosadašnjim načinom ne uspijeva riješiti (odgojne dileme,  pomoć pri donošenju odluka, kako provesti u djelo donesenu odluku, komunikacija u sukobu,  kako biti podrška voljenoj osobi u teškoj situaciji..). Važno je napomenuti da konkretan problem kojeg klijent donosi u savjetovanje ponekad predstavlja samo simptom neadekvatnoga funkcioniranja, te je za njegovo riješenje potreban dubinski rad koji nadmašuje funkciju savjetovanja. U tom slučaju, terapeut predlaže klijentu psihoterapiju kao izbor.

227