HomeAktualnoPsihoterapija i savjetovanje

Psihoterapija i savjetovanje

Psihoterapija je namijenjena svima koji žele učiti o sebi, otkrivati vlastite potencijale i živjeti ispunjenim životom. Nekada se psihoterapija koristila u svrhu liječenja mentalnih poremećaja, no njene mogućnosti kao i pozitivna iskustva klijenata dovele su do spoznaje da je psihoterapija previše korisna da bi se ograničavala samo na tu populaciju. Stoga, nije neobično da sve više ljudi koristi njene mogućnosti kako bi poboljšalo kvalitetu vlastita života. Psihoterapija je putovanje koje vam omogućava da tempom koji je prilagođen svakom pojedincu otkrivate vlastite potencijale, učite nove načine nošenja sa problemima, produbljujete odnos sa samim sobom, pronalazite nove izazove kao i hrabrost da u njih uronite pritom koristeći terapeuta kao podršku uz mnoštvo kreativnih tehnika.

Na psihoterapiji uz pomoć terapeuta kreirate vlastite ciljeve, produbljujete vlastitu svjesnost, te otkrivate u kojim područjima osobnog rasta je došlo do zastoja. Osvještavate obrasce ponašanja, kritički ih propitujete te na taj način pronalazite nove načine kretanja naprijed. U sigurnoj terapijskoj atmosferi eksperimentirate s novim obrascima te izabirete put kojim zaista želite ići.

Psihoterapija vam omogućava da budete ono što jeste što je više moguće, kao i kontinuitet i tempo vlastitog učenja o sebi. Važno je naglasiti da promjene ne nastupaju preko noći, te da ne postoji unaprijed predviđeno vrijeme trajanja terapije. Iako nije neobično da priželjkujete brzo rješavanje onoga što prepoznajete kao problem, iskustva govore da je ljepota upravo u svakodnevnom učenju i procesu rada kojem željeni cilj dođe kao kruna uz mnoštvo drugih vrijednih spoznaja o sebi koje na tom putovanju otkrivate.

Savjetovanje je namijenjeno osobama koji se nalaze u teškom životnom razdoblju ili su suočeni sa konkretnom problemskom situacijom, te su ili nesigurni u vlastite ideje oko rješavanja iste ili im je potrebna pomoć u pronalaženju alternativa. Savjetovatelj podupire klijentove potencijale radi savladavanja postojećih problema te zajedno s njime traži rješenje koje će ga zadovoljiti i dovesti do željene promjene. Pri izboru ponuđenih alternativa i mogućih rješenja, klijent ima slobodu odlučivanja i osobnu odgovornost.

Savjetovanje je u potpunosti prilagođeno klijentu i kao takvo odnosi se samo na konkretnu situaciju i konkretnu osobu i nema za cilj davanje općih rješenja.

Vremenski okvir također je individualan, ponekad je dovoljan jedan susret, no ponekad je potrebno nekoliko njih.

Savjetovanje će stoga biti dobar izbor ukoliko osoba inače funkcionira bez većih teškoća, no suočena je trenutno sa nekim problemom kojeg dosadašnjim načinom ne uspijeva riješiti (odgojne dileme,  pomoć pri donošenju odluka, kako provesti u djelo donesenu odluku, komunikacija u sukobu,  kako biti podrška voljenoj osobi u teškoj situaciji..). Važno je napomenuti da konkretan problem kojeg klijent donosi u savjetovanje ponekad predstavlja samo simptom neadekvatnoga funkcioniranja, te je za njegovo riješenje potreban dubinski rad koji nadmašuje funkciju savjetovanja. U tom slučaju, terapeut predlaže klijentu psihoterapiju kao izbor.

 

Komentari su zatvoreni.